Umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, w związku z czym nie odnoszą się do niej postawienia kodeksu pracy. Zleceniobiorca z tytułu wykonania zlecenia otrzymuje wynagrodzeni, lecz nie jest ono objęte ochroną jak to ma miejsce w przypadku pensji wypłacanych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

W sytuacji, kiedy zleceniodawca otrzymuje od komornika pismo, na mocy którego wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy zostaje zajęte, nie obowiązuje coś takiego jak kwota wolna od potrąceń. W piśmie wskazany jest numer rachunku i na te konto zleceniodawca jest zobowiązany przelać wynagrodzenie osoby, z którą podpisał umowę zlecenia. Istnieje jednak pewien wyjątek. Jeżeli dla zleceniobiorcy otrzymywane przez niego wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest jedynym jego źródłem dochodów i ma ono charakter periodyczny, wówczas znajdują tu zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące kwoty wolnej od potrąceń (na takich samych zasadach jak przy umowach o pracę). To jedyna okoliczność, gdy przy umowach zlecenia uwzględnia się kwotę wolną od potrąceń.