Alimenty

Kwota wolna od potrąceń to minimalna kwota jaką należy zapewnić pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało zajęte przez organ egzekucyjny, np. przez komornika. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę, które w 2013 r. wynosi 1600 zł brutto. Jak kwestia potrąceń przedstawia się w przypadku świadczeń alimentacyjnych?

W zależności od rodzaju zadłużenia kwota wolna od potrąceń odpowiada albo minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, albo jego procentowej części – nie odnosi się to jednak do świadczeń alimentacyjnych. Oznacza to, że w przypadku alimentów nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, jednakże i tutaj pracownikowi nie wolno zająć całego wynagrodzenia za pracę. Maksymalnie na rzecz świadczeń alimentacyjnych można mu potrącić 60 procent jego wynagrodzenia (po opłaceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne). Nie ma przy tym znaczenia jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje dany pracownik.