Podatek liniowy

Pod pojęciem kwoty wolnej od podatku należy rozumieć taką kwotę dochodu, której nie przekroczenie nie nakłada na podatnika obowiązku uiszczania podatku dochodowego. W 2013 r. wynosi ona 3091 zł. Oznacza to, że dopiero po przekroczeniu tego limitu dochodów (w skali roku) należy płacić zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Przy tej sposobności należy jednak koniecznie pamiętać o tym, że nie wszyscy podatnicy mają prawo do korzystania z kwoty wolej od podatku. Tyczy się to jedynie tych, którzy są opodatkowani podatkiem wedle skali podatkowej. Jeżeli zatem ktoś jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany bądź kartę podatkową, nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Zdarza się tak, że podatnik osiąga dochody, które są opodatkowane w różny sposób. W takiej sytuacji rozliczenie kwoty wolnej od podatku przysługuje mu jedynie z tytułu tych dochodów, które są opodatkowane według skali podatkowej. Przy łączeniu form opodatkowania, gdy podatnik czerpie przychody z paru źródeł, kwota wolna od podatku może zostać zastosowana raz. I jeszcze jedna ważna uwaga, a mianowicie taka, że kwota wolna od podatku nie jest odliczana od dochodu, ale od podatku. Podatnik musi też pamiętać, iż nie przekroczenie podanego powyżej limitu nie zwalnia go z obowiązku złożenia corocznego zeznania podatkowego. Kwota wolna od podatku może być rozliczana na dwa sposoby – na koniec roku albo co miesiąc.