Kto odlicza kwotę wolną?

Kwota wolna od podatku jest kwotą, której nie przekroczenie nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Wynosi ona 3091 zł. Jednakże nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z tej preferencji podatkowej – to, kto może, a kto nie może rozliczać kwoty wolnej od podatku regulują obowiązujące przepisy.

Prawo do rozliczania kwoty wolnej od podatku mają prawo jedynie ci podatnicy, który rozliczają się wedle skali podatkowej. Jeżeli zatem ktoś rozlicza podatkiem liniowym, kartą podatkową czy ryczałtem, nie ma takiego prawa. Przy rozliczaniu kwoty wolnej od podatku nie ma znaczenia to z jakich źródeł podatnik uzyskuje dochód – jedyny warunek jaki musi zostać tutaj spełniony jest taki, by dochody te były opodatkowane skalą podatkową. Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy podatnik osiąga przychody opodatkowane w różny sposób – wówczas opisywana preferencja podatkowa odnosi się wyłącznie do dochodów opodatkowanych wg skali. Kwota wolna od podatku może zostać zastosowana tylko raz –tyczy się to podatników czerpiących przychody z wielu źródeł.