Jak wyliczana?

Kwota wolna od podatku za 2013 r. wynosi 3091 zł. Na podatniku, który w 2013 r. osiągnie dochody wynoszące maksymalnie tyle, ile podana wartość nie spoczywa obowiązek opłacania podatku dochodowego (coroczne zeznanie podatkowe musi on jednak złożyć). Kwota wolna od podatku wynika ze skali podatkowej.

Obowiązująca za rok bieżący skala podatkowa jest taka sama jak w 2012 r. mamy zatem dwie stawki podatku – a mianowicie 18 % (dla rocznych zarobków poniżej 85528 zł) i 36 % (dla rocznych zarobków powyżej 85528 zł). Z kolei kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł. Kwota wolna od podatku rozliczana może być na dwa sposoby – w trakcie roku (zaliczki na podatek są co miesiąc pomniejszane o 46,33 zł) lub na koniec roku (uzyskanie nadpłaty podatku w wartości kwoty zmniejszającej podatek). Trzeba też koniecznie pamiętać o tym, że kwota wolna od podatku odliczana jest od podatku, a nie od dochodu – jest wiec to dość specyficzne rozliczenie. Nie wolno też zapominać o zasadzie zaokrąglania podatku i podstawy opodatkowania do pełnych złotych.