Jak odliczyć kwotę wolną

Kwota wolna od podatku to kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jej wysokość od dawna już wzbudza kontrowersje i jest przedmiotem dyskusji na forum publicznym, jednakże na chwilę obecną kształtuje się na poziomie 3091 zł.

Podatkowa preferencja nie dla wszystkich

Kwota wolna to preferencja podatkowa, z której mogą skorzystać tylko i wyłącznie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych – czyli wg skali podatkowej. Jeśli posiadają kilka źródeł dochodu opodatkowanych w różny sposób, wówczas kwota wolna przysługuje im jedynie od dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej. Omawianą preferencję można wykorzystać raz – nawet jeśli podatnik posiada więcej niż jedno źródło dochodów opodatkowane na zasadach ogólnych.

Zasady odliczania kwoty wolnej

W jaki sposób odlicza się kwotę wolną? Jeśli np. ktoś pracował jako copywriter w Sofista i w ciągu roku jego dochód nie przekroczył 3091 zł, przysługuje mu prawo do odliczeń. Niemniej trzeba przy tej sposobności pamiętać o tym, iż kwotę wolną odlicza się nie od dochodu, ale od podatku. Pod uwagę należy tutaj również brać pierwszy próg skali podatkowej:

  • 18 proc. podatek,
  • podstawa odliczenia podatku jest niższa niż 85 528 zł.

Wynikająca ze skali kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł. Mówiąc innymi słowy – rozliczenie kwoty wolnej następuje poprzez pomniejszenie podatku o kwotę 556,02 zł, a więc o wysokość podatku od kwoty 3091 zł.

Przy przychodzie na poziomie 3091 zł teoretycznie wychodzi, iż należy uiścić 36 gr tytułem podatku. Dlaczego zatem praktycznie wynosi on 0 zł? Wynika to z zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku do pełnych złotych:

  • przy 50 gr lub niższej kwocie zaokrągla się je w dół,
  • przy 51 gr lub wyższej kwocie zaokrągla się je w górę.