Kategoria: Kwota wolna

Jak odliczyć kwotę wolną

Kwota wolna od podatku to kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jej wysokość od dawna już wzbudza kontrowersje i jest przedmiotem dyskusji na forum publicznym, jednakże na chwilę obecną kształtuje się na poziomie 3091 zł.