Kwota wolna w 2016 roku

Pod pojęciem kwoty wolnej od podatku należy rozumieć taką kwotę dochodu, która nie powoduje po stronie podatnika obowiązku uiszczania podatku dochodowego. Mówiąc zaś precyzyjniej, nosi ona dokładnie miano kwoty dochodu wolnego od podatku. Jej wysokość u nas jest dużo niższa niż w krajach Europy Zachodniej.

Kwota wolna od podatku 2016 to w Polsce 3091 zł. Na tym poziomie pozostaje niezmienne od kilku już lat – od 2009 r. Jeżeli zatem dochody osiągnięte przez osobę fizyczną w roku bieżącym nie przekroczą powyższego limitu, zostaje ona zwolniona z płacenia podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak wcale, że nie musi składać rocznego zeznania podatkowego. Takim obowiązkiem są objęci wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek dochody (chociaż są wyjątki).

Z punktu widzenia podatnika o dochodach mieszczących się w podanym pułapie złożenie zeznania jest na ogół o tyle korzystne, że umożliwia mu zwrot zaliczek, które wpłacił na poczet podatku dochodowego. Nie złożenie zeznania w przewidzianym przepisami terminie pociąga za sobą konsekwencje.